27srp
27.08.2019 19:00 - 22:00
Milonga na Dně
3zář
03.09.2019 19:00 - 22:00
Milonga na Dně
10zář
10.09.2019 19:00 - 22:00
Milonga na Dně
17zář
17.09.2019 19:00 - 22:00
Milonga na Dně
3říj
03.10.2019 18:30 - 19:45
ZAČÁTEČNÍCI - podzim 19